Hjem - Lions Hinnerup Dagmars Kilde

Menu

Sorggruppe for børn

Sorggruppe for børn og unge

”Kilden” Sorg- & samværsgruppe i Favrskov er for børn og unge, som har mistet en forælder eller nær pårørende.

Se mere på www.sorggruppen-kilden.dk

Følg Lions