Hjem - Lions Hinnerup Dagmars Kilde

Menu

Lions Danmark

                                          
Lions i Danmark

I Danmark er vi ca. 6.100 lions i 305 klubber.  Og hvad mange nok ikke ved: Vi donerer omkring 25 mill. kroner om året.

Den første lionsklub i Danmark blev stiftet i 1950 i København.

Danmark er opdelt i 3 distrikter, hvor Hinnerup er det sydligste punkt i distrikt Nordjylland, som betegnes som distrikt 106B. Alle 4 klubber i Favrskov Kommune; Hadsten, Hvorslev og de 2 klubber (Herreklubben og Dagmars Kilde) i Hinnerup er med i distrikt 106B.

Distrikt B er det største af de 3 distrikter, som Danmark, Færøerne og Grønland er opdelt i. I Distrikt B udgør knap halvdelen af medlemmerne i Lions Danmark, nemlig 2.800.

Distrikt 106B
I distrikt 106B er der ca. 120 selvstændige klubber med ca. 2.850 medlemmer.
Hver distrikt har en formand (distriktsguvernør), som er med i bestyrelsen (kabinettet),
som tegnes af landsformanden (distriktsguvernøren).

Lions klubber.
Opbygningen af en Lionsklub er ganske som enhver forening med et antal medlemmer, en valgt bestyrelse, udvalg o.l. Klubben har medlemsmøder til én til to gange om måneden. Møderne opdeles nogenlunde ligeligt mellem planlægning af et kommende arrangement, der skal skaffe penge, eller fordele penge, til bestemte formål, samt socialt og kammeratligt samvær.

Et Lions medlem bruger sin  fritid og sine evner på at hjælpe, hvor der er hjælp behov. Det gælder både i Danmark og i udlandet. Ingen kan melde sig direkte ind i en Lionsklub, de bliver bedt om det. Vi vil gerne sikre, at folk er aktive, når de kommer - og at de er indstillet på at bruge tid og kræfter på at hjælpe andre - vi er ikke en loge - men vi vil gerne være med til at bestemme hvem, vi skal "spille på hold med".

Helt speciel økonomi.
Når Lions siger, at pengene går ubeskåret til et eller andet formål, er det mere end korrekt. En Lions klub har to pengekasser Den ene er aktivitetskassen, hvor indsamlede midler opbevares inden de udbetales til  humanitære eller almen nyttige formål. Den anden - skarpt adskiltfra de indsamlede midler - er klubkassen, som betaler klubbens administration. Penge heri kommer fra medlemmernes kontingent.

Al administration, også driften af det danske hovedkontor samt det internationale kontor i Oak Brook, USA, betales udelukkende af medlemmernes kontingent. 

Hver krone går derfor direkte til Lions hjælpearbejde!

Se gerne mere på http://www.lions.dkFølg Lions