Hjem - Lions Hinnerup Dagmars Kilde

Menu

Dagmars Kildes historie

Dagmars Kilde
er en selvstændig klub, som består af kvinder, der bor i eller er knyttet til den gamle Hinnerup Kommune. Den 3. tirsdag i hver måned mødes vi og til mange af møderne har vi et arrangement, som kan være et besøg på en virksomhed, en foredragsholder eller anden form for aktivitet. Desuden planlægger vi vore aktiviteter og beslutter hvordan vores midler skal forvaltes og hvilke projekter, vi ønsker at støtte. Dette gøres ud fra hvor behovet er størst og hvor vores penge rækker længst - vi støtter gerne børn og kvinder. Det er vigtigt at vi har et godt sammenhold i klubben, derfor startes alle møderne med spisning og det er vigtigt for os at slå fast, at spisningen IKKE betales  af indsamlede midler, men af medlemmerne selv, da vi er stolte af, at alt overskud fra vores arrangementer ubeskåret doneres videre.

Internationalt er vi som andre Lionsklubber medlem af "The International Association of Lions Clubs", som er en sammenslutning af alle Lionsklubber i verden. I alt er der 1,3 millioner medlemmer i mere end 200 lande fordelt på mere end 46.000 Lionsklubber. Vores primære arbejdsområde er relateret til den gamle Hinnerup Kommune, som vi deler med Lions Hinnerup (Herreklubben). Vi har hver vores interessefelter, men har også fællesaktiviteter. Hver af klubberne indsamler midler til brug for hjælp til humanitær, kulturel og almen nyttige områder. Vi støtter således hjælpearbejdet til lokale, nationale og internationale projekter.

Historie
Klubben blev startet d. 28. september 2002 og d. 1. august 2022 er vi 30 medlemmer.

Vi begyndte i det små med forskellige småaktiviteter og efterhånden har vi fået etableret mange gode og mindre aktiviteter under mottoet "mange bække små". Alt overskud går direkte til hjælpearbejde, idet administration og interne klubaktiviteter betales af medlemmerne. Du kan læse om klubbens donationer under fanebladet "Donationer"

Historien bag Dagmars Kilde
Klubben er opkaldt efter Dronning Dagmar, som blev gift med Valdemar Sejr helt tilbage i år 1205. På en af sine rejser rundt i landet gik turen forbi Kirkeskoven i Vitten, hvor Dronning Dagmar gjorde holdt med hesten for at få en tår vand fra en kilde. Kilden fik efterfølgende dronningens navn. I 1906 blev der rejst en mindesten 700 år efter denne sceance.   
Dronning Dagmar var kendt for at være omsorgsfuld - og ligesom hende forsøger vi at hjælpe, hvor vi kan.

På klubbens årlige sommermøde inden ferien, som foregår i juni, mødes klubben på denne skønne naturplet under de flotte bøgetræer, inden vi holder det egentlige møde et andet sted.
Det er her ved mindestenen, klubben har sine rødder.Følg Lions