Hjem - Lions Hinnerup Dagmars Kilde

Menu

Dagmars Kildes historie

Dagmars Kilde
er en selvstændig klub, som består af kvinder, der bor i eller er knyttet til den gamle Hinnerup Kommune. Hver den 3. tirsdag i måneden mødes vi. Til mange af møderne har vi et arrangement, som kan være et besøg på en virksomhed, en foredragsholder eller anden form for aktivitet, og derudover beslutter vi, hvordan vores midler skal forvaltes og hvilke projekter, vi ønsker at støtte. Dette gøres ud fra hvor behovet er størst og hvor vores penge rækker længst og vi støtter gerne børn og kvinder. Det er vigtigt at vi har et godt sammenhold i klubben, derfor startes alle møderne med spisning. Det er her vigtigt at gøre opmærksom på at spisningen IKKE betales  af indsamlede midler, men af det enkelte medlem.

Internationalt er vi som andre Lionsklubber medlem af "The International Association of Lions Clubs", som er en sammenslutning af alle Lionsklubber i verden. I alt er der 1,3 millioner medlemmer i mere end 200 lande fordelt på mere end 46.000 Lionsklubber. Vores primære arbejdsområde er relateret til den gamle Hinnerup Kommune, som vi deler med Lions Club Hinnerup (Herreklubben). Vi har hver vores interessefelter, hvor vi på enkeltområder har fællesaktiviteter. Hver af klubberne indsamler midler til brug for hjælp til humanitær, kulturel og almen nyttige områder. Vi støtter således hjælpearbejdet til lokale, nationale og internationale projekter.


Historie
Klubben blev opstartet ved Herreklubbens hjælp (Lions Club Hinnerup) den 28. september 2002. Pr. 1. september 2020 er vi 32 medlemmer.

Vi begyndte i det små med forskellige småaktiviteter og efterhånden har vi fået etableret mange gode og mindre aktiviteter under mottoet "mange bække små". Alt overskud går direkte til hjælpearbejde, idet administration og interne klubaktiviteter betales af medlemmerne. Du kan læse om klubbens donationer under fanebladet "Donationer"

Historien bag Dagmars Kilde
Klubben er opkaldt efter Dronning Dagmar, som blev gift med Valdemar Sejr helt tilbage i år 1205. På en af sine rejser rundt i landet gik turen forbi Kirkeskoven i Vitten, hvor Dronning Dagmar gjorde holdt med hesten for at få en tår vand fra en kilde. Kilden fik efterfølgende dronningens navn. I 1906 blev der rejst en mindesten 700 år efter denne sceance.   
Dronning Dagmar var kendt for at være omsorgsfuld - og ligesom hende forsøger vi at hjælpe, hvor vi kan.

På klubbens årlige sommermøde inden ferien, som foregår medio juni, mødes klubben på denne skønne naturplet under de flotte bøgetræer, inden vi holder det egentlige møde.
Det er her ved mindestenen, at klubben har sine rødder.Følg Lions