Hjem - Lions Hinnerup Dagmars Kilde

Menu

Sorggruppe for børn

Sorg- og Samværsgruppen "Kilden"

I klubben har vi en helt speciel aktivitet; "Kilden", som er en Sorg- og Samværsgruppe for børn og unge, der har mistet en forældre.

Hver 2. onsdag er der samvær i gruppen, som foregår på Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, som har stillet lokaler til rådighed for børn og unge samt forældre.

"Kilden" er etableret lokalt af medlemmer i Dagmars Kilde og samarbejder med uddannet personale. 
Tilbuddet gælder til alle under 18 år, der har mistet en forælder - og det koster ikke noget at deltage.

Hvis du har behov for at kontakte "Kilden" eller vurderer, at dine børn har behov, kan du kontakte følgende - også gerne for en uforbindende samtale:

Susan Jensen, Møllebakken 39, Hinnerup - tlf. nr. 2728 1878
Læse mere på www.sorggruppen-kilden.dk


Følg Lions