Hjem - Lions Hinnerup Dagmars Kilde

Menu

Donationer

Her er et overblik over hvem vi hjælper for de penge, vi har indsamlet blandt Jer:

2016/17
Tuba - Naturværket  - Dansk Blindesamfund  - Mødrehjælpen  - Reden - Ungdomslejr - flygtningebørn i Syrien - Mikrolån - Fredsplakaten

2015/16
Dansk Blindesamfund - Red Barnet - Reden - TUBA  - Transport pensionist-arrangement Favrskov
LIONS: Operation Gensyn, Burkino Faso - Cambodia drikkevand - ungdomslejr -
Driften af samværs- og samtalegruppen "Kilden"

2014/15
Kirkens Korshær - KFUM soldaterhjem - Transport af pensionister i Favrskov (udflugt)
LIONS: ungdomslejr - Grønlandsfonden - Uddannelse i Indonesien - Katastrofe og hjælpefonden  - LIONS pris - Driften af samværs- og samtalegruppen "Kilden"

2013/14
Korsholm ungdomsklub - Heimdal - Reden - Udflugt for pensionister i Hinnerup - 5. klasses dag i Favrskov
LIONS: Lions pris - One shot, mæslingevacinationer  - Ungdomslejre  - Katastrofe og nødhjælpsfond - Orkester Norden - Grønlandsfonden - Driften af samværs- og samtalegruppen "Kilden"

2012/13
Reden - 5. kl. dag i Favrskov
LIONS: One shot mæslingevaccination- Lions pris - Operation Gensyn - Leo lejr
Ungdomslejre - Handicap lejr  - Driften af samværs- og samtalegruppen "Kilden"

2011/12
5. klasse-arrangement - Børnecancerfonden - Børnetøj til menighed i Moskva
LIONS: Lions Pris - Katastrofe- og Hjælpefond - Internationale Fond - Operation Gensyn
Orkester Norden - Driften af samværs- og samtalegruppen "Kilden"

2010/11
"Reden"  - 5. klasse-arrangement - Projekt "Ligeværd"s deltagelse i DHL-stafet - Børnecancerfonden - Pensionisternes fællesråd i Favrskov
Børnekirurgisdk afdeling E1 på Kommunehospitalet - Børnetøj til menighed i Moskva
LIONS: Honningslynge til landbrugsskole i Burkina Faso - Lions Pris - Katastrofe- og Hjælpefond - Internationale Fond - Operation Gensyn - Orkester Norden - Driften af samværs- og samtalegruppen "Kilden"

2009/10
Idrætsdag og foredrag om misbrug for alle 5. klasser i Favrskov - Pensionisternes Fællesråd
LIONS: Lions Pris - Katastrofe- og Hjælpefond - Internationale Fond - Operation Gensyn - Ungdomslejre

2008/2009
Hospitalsklovnene på E1, Århus Sygehus - Drift af sorggruppe for børn og unge "Kilden" - Gigtforeningen i Hinnerup - Idrætsdag og foredrag om misbrug for alle 5. klasser i Favrskov
LIONS: Lions Pris, Internationale fond, Katastrofe- og Hjælpefond, Ungdomslejre, Operation Gensyn - Restaurantskole i Rumænien for handicappede unge - Børn i Moskva - Youth Exchange

2007/2008
Idrætsdag og foredrag om misbrug for alle 5. klasser i Favrskov
LIONS: Fulton-togt for blinde unge - Sommerprojekt for børn i Grønland - Sejlskibstogt for 24 unge, heraf 1 fra Hinnerup - Lions Pris - Restaurantskole i Rumænien for handicappede unge - Børn i Moskva - Lions Kamp mod Blindhed - Ungdomslejre for unge fra andre lande - Operation Gensyn - Driften af samværs- og samtalegruppen "Kilden".

2006/07
Filmklub i Simonsens Have - renovering af Himmerigsgården - udendørs projekt på Hinneruplund
LIONS: Katastrofen i Pakistan, -driften af samværs- og samtalegruppen "Kilden" - børn i Moskva - kvinder og børn i  Burkina Faso - Youth Exchange - Tjernobylbørn i HvideRusland - Lions Pris - Operations Gensyn - Lions kamp mod Blindhed

2002 - 2006
Midler til en lyd-avis for synshandicappede på Hinneruplund - penge via Thyge Christensen til Burkina Faso - en fest for ældre og deres besøgsvenner i Hinneruplund - i samarbejde med Super-Brugsen doneret 5 cykler til Værestedet  for psykisk syge i Hinnerup - arbejde i Moskva for kvinder og børn - Tsunamien-katastrofen i Sydøstasien - Læger uden grænser - betalt til 60 børns skolegang i Burkina Faso -  nye skoleuniformer til 45 piger i Indien.

Følg Lions